8.5.2018 / Gösterim Sayısı : 485

Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Staj Başvurusu Sonuçları

Staj Başvurusu kabul edilen ekte bilgileri bulunan öğrencilerin 2018 yılı yaz dönemi stajlarına başlayabilmeleri için ekte yayımlanan Staj Sözleşmesinden 3 (üç) suret çıktı alarak her bir sayfasını okuluna onaylatması ve en geç staj başlama tarihinden 10 (on) gün öncesine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

Ayrıca Sosyal Güvencesinin Eğitim gördüğü okulu tarafından karşılandığını gösterir SGK İşe Giriş Bildirgesinin ve stajyer öğrenciye ait Staj Değerlendirme Belgesinin staj başlayama tarihine kadar öğrenci tarafından şahsen kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

Bu hususlara riayet etmeyen, Staj Sözleşmesini ve istenilen diğer belgeleri (SGK İşe Giriş Bildirgesi-Staj Değerlendirme Belgesi) zamanında İl Müdürlüğümüze teslim etmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecek olup tüm bu iş ve işlemlerin takibinden öğrenci sorumludur.

Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Teslim Etmesi Gereken Belgeler
1Staj Sözleşmesi (3 Suret) "burdur.tarim.gov.tr web adresinde yayımlanan İl Müdürlüğümüze ait Staj Sözleşmesi"
2SGK İşe Giriş Bildirgesi (Okuldan alınacak)
3 Staj Değerlendirme Belgesi (Okuldan alınacak)

 

''